HARMONOGGRAM WYWOZU ODPADÓW – MIASTO I GMINA PŁOTY

Harmonogram obowiązuje od 01.02.2023 r. do 31.03.2024 r.